loading_img
Overdaad aan prikkels in R10 maakt studeren lastig
17/02/2022

Overdaad aan prikkels in R10 maakt studeren lastig

  • Door 3000hits
  • |
  • 161 Keer bekeken

Bij de opening in 2020 werd gesproken over een transparant gebouw voor eigentijds en boeiend onderwijs, een gebouw dat breed toegankelijk is en uitnodigt tot ontmoeting en het delen van kennis.

We zijn inmiddels een jaar verder, maar de inclusiviteit van R10, de thuishaven van Fontys Hogeschool ICT, lijkt niet goed uit de verf te komen. Docenten en studenten hebben hun zorgen geuit over het weinig prikkelarme gebouw. Tijdens een rondleiding kwamen afgelopen week diverse pijnpunten naar voren.

Open leeromgevingVooral het werken in een van de elf OIL’s, Open ICT Lab’s, blijkt in de praktijk lastig. In deze open leeromgevingen werken grote groepen studenten (tot 150) aan projecten, begeleid door een team van docenten. Dit zorgt voor veel omgevingsgeluid en beweging op de leerpleinen.

Studenten met een auditieve beperking en studenten met autisme, ADD of ADHD hebben moeite om de instructies van docenten te volgen. Het kost ze veel energie om vijf dagen in de week te werken in deze open leeromgevingen.

Hoofdpijn door de ruisEen van de studenten die aan de bel trok is Bas Nieuwenbroek. De eerstejaarsstudent ICT is slechthorend en draagt een gehoorapparaat. “Een studiedag van negen tot vier in R10 is voor mij heel vermoeiend. Ik heb regelmatig aan het eind van de dag hoofdpijn omdat ik overprikkeld raak door alle ruis in het gebouw.”

Volgens Bas hebben meer studiegenoten moeite met het prikkelrijke gebouw. “Het gaat niet alleen om het omgevingsgeluid, maar ook om de bewegingen in het gebouw. Zo lopen de gangen dwars door de leerpleinen, dat leidt enorm af en dat vreet energie.”

Lijst met verbeterpuntenMarlou Heskes, coördinator bij Student+, heeft een lijst met mogelijke verbeterpunten voorgelegd aan de directie van FHICT. “Daar is gelukkig heel positief op gereageerd. Nog deze week ga ik met de gebouwbeheerder in gesprek over mogelijke snelle oplossingen.”

Volgens Heskes valt er te denken aan akoestische maatregelen zoals gordijnen, kleedjes en panelen aan de muren, meer plekken om afgeschermd instructies te kunnen geven, en minder mensen inroosteren in de open leeromgevingen.

Oplossingen hoeven niet veel geld te kosten, stelt Heskes. “Dit gebouw geeft een overvloed aan prikkels, tot aan de glazen stilteruimtes aan toe. Deze kunnen bijvoorbeeld beplakt worden met folie. Zo kun je met simpele en goedkope oplossingen het aantal prikkels omlaag brengen.”

Les uit lerenHeskes heeft goede hoop dat R10 met enkele snelle ingrepen meer rust biedt aan studenten en docenten. “Maar ik hoop vooral ook dat we hier Fontys-breed een les uit leren, want dat blijkt in de praktijk lastig.”

De open leeromgevingen zorgen ook in andere gebouwen volgens Heskes namelijk voor veel klachten. “En toch zet die ontwikkeling zich steeds verder door. Ik zeg niet dat het nieuwe onderwijsconcept niet werkt, maar er moet vooraf wel heel goed over nagedacht worden.”

Heskes pleit er dan ook voor om bij ontwerptrajecten nog meer de dialoog aan te gaan met ervaringsdeskundigen en eindgebruikers. “En dan moet er ook goed geluisterd worden naar studenten en docenten die meer prikkelgevoelig zijn. Alleen dan krijg je echt inclusieve gebouwen.” [Ivo van der Hoeven]

In Tilburg wordt binnenkort ook een rondleiding gehouden in het nieuwe gebouw P8, de thuisbasis van Fontys Hogeschool ICT en Fontys Academy for Creative Industries. Ook hier zal gekeken worden naar het aantal prikkels in het gebouw en wat hier eventueel aan gedaan kan worden.