loading_img
Nederlands kabinet schrapt plannen beperken vlieghoogte en -afstand voor drones
26/07/2022

Nederlands kabinet schrapt plannen beperken vlieghoogte en -afstand voor drones

  • Door 3000hits
  • |
  • 87 Keer bekeken

Het Nederlandse kabinet heeft besloten om de in mei 2016 aangekondigde aanscherping van de regels voor recreatieve dronevliegers te schrappen. Dat betekent dat bijvoorbeeld de voorgestelde beperking van de vlieghoogte van 120 naar 50 meter niet doorgaat.

De reden voor dit besluit is de aanstaande introductie van de concept-regels van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart, die naar verwachting medio 2019 zullen ingaan. Deze regels zijn beduidend minder streng dan de voorgestelde Nederlandse wijziging van de Regeling modelvliegen en daarom acht het kabinet het 'niet duurzaam' om de voorgenomen aanscherping van de regels door te zetten.

In de huidige situatie in Nederland mag een recreatieve dronevlieger tot 120 meter hoog vliegen, waarbij er geen afstandsbeperking is. Dat zou volgens de aanpassing van de Regeling modelvliegen worden beperkt tot een vlieghoogte van maximaal 50 meter een maximale vliegafstand van 100 meter. Voor beroepsmatige vliegers met een ROC-light ligt de maximale vlieghoogte nog altijd op 50 meter. Minister Nieuwenhuizen Wijbenga van Infrastructuur en waterstaat zegt dat het kabinet bekijkt of deze grens in het licht van de toekomstige Europese regels op korte termijn ook naar 120 meter kan.

Nederlands kabinet schrapt plannen beperken vlieghoogte en -afstand voor drones

De veiligheidsrichtlijnen van het EASA die in 2019 in de gehele EU gaan gelden, schrijven voor dat drones in de 'open'-categorie tot 120 meter hoogte mogen vliegen. Deze categorie gaat over een laag risiconiveau waarbij geen vooraf gegeven autorisatie nodig is en de vlieger enkel lichte kenniseisen tot zich moet nemen. Het EASA heeft op grond van een onderzoek vastgesteld dat operaties onder deze omstandigheden veilig kunnen worden uitgevoerd. In deze open-categorie wordt de vlieghoogte tevens afhankelijk gemaakt van de afstand tot mensen. Als de drone op een afstand van bijvoorbeeld 100 meter van mensen omhoog is gegaan, dan bedraagt de maximale vlieghoogte ook 100 meter.