loading_img
Opeens hangen er overal slimme camera’s (en die zien alles) » Mare Online
01/07/2022

Opeens hangen er overal slimme camera’s (en die zien alles) » Mare Online

  • Door 3000hits
  • |
  • 94 Keer bekeken

1. ‘Way more than people counting’

Het is nauwelijks meer dan een voetnoot, waarmee de universiteitsraad in oktober 2020 wordt geïnformeerd dat de universiteit wil overgaan op ‘geautomatiseerde bezoekersregistratie’. Het idee: met een ‘infrastructuur met telsystemen’ kan de universiteit ‘gedurende elke periode van het jaar en elk moment van de dag de bezetting en benutting van onderwijszalen monitoren’, ‘structureel managementinformatie vergaren’, en ‘direct bijsturen indien nodig’. De gebruikelijke methode om aan het begin van elk semester handmatig steekproeven te nemen was namelijk te arbeidsintensief.

Er is haast bij. Het bestuur wil dit systeem met een versneld traject goedgekeurd krijgen: ‘Gezien het belang van dit voorgenomen besluit voor de informatievoorziening inzake het zalengebruik in het licht van de maatregelen vanwege de coronacrisis.’

Opeens hangen er overal slimme camera’s (en die zien alles) » Mare Online

De universiteitsraad is bezorgd over de privacy, maar laat zich geruststellen door het college. Er worden namelijk ‘geen persoonsgegevens vastgelegd’, zegt het bestuur. Het systeem wordt namelijk ‘gevoed door zogenaamde “3D-visualisatie”’, en die levert ‘kengetallen op die in het dashboard worden gebruikt’.

Zo gebeurt het dat de universiteit, als de deuren vanwege de lockdown nog gesloten zijn, 350 slimme camera’s aanschaft à 600 euro per stuk (update: het blijken er 371 te zijn). Ze worden meteen geplaatst bij de ingangen van universitaire gebouwen om bezoekersaantallen bij te houden. Sinds ‘medio 2021’ hangen ze voor de deur van elke collegezaal.