loading_img
‘Huidige CAD-software schiet tekort’ • Metaal Magazine
31/03/2022

‘Huidige CAD-software schiet tekort’ • Metaal Magazine

  • Door 3000hits
  • |
  • 190 Keer bekeken

Digitalisering als middel om doelgerichter en kostenbesparend te werken, zit nog te weinig in de huidige CAD-software. Het CAD-proces en het voortraject hiervan moeten juist meer aandacht besteden aan het omlaag brengen van doorlooptijden en kostprijzen.

Dat stelt CAD-specialist en -gebruiker Carlo van Berlo, die ruim 10 jaar in dienst is bij Kusters Goumans, en die met regelmaat 3D-files repareert voor de CAM-engineers. Het stoort hem dat de bestaande CAD-software een lapmiddel is. Hij pleit voor andere CAD-software. “Het is nu nog veel te weinig een middel om kosten te besparen”, stelt hij.

“Met digitalisering zouden nog grotere voordelen te behalen zijn. Denk aan een werkplaats zonder papier en realtime produceren (de digitale fabriek). Verdere digitalisering is tevens de manier om internationaal mee voorop te kunnen blijven.

Nu wordt de digitalisering zo ver uitgerold dat het proces bij de aanvang van het design niet meer onder controle is. Het is prima om alles op een digitaal 3D-formaat te hebben maar eigenlijk is het niets meer dan een vervanging van een papieren tekening. En een tekening blijft een tekening.

Voortraject van belang

Het CAD-proces en het daarbij horende voortraject wordt voor een groot deel overgeslagen. En dat terwijl juist in het voortraject en bij de materiaalkeuze nog veel bespaard kan worden op de uiteindelijke kosten van het ontwerp.

‘Huidige CAD-software schiet tekort’ • Metaal Magazine

De kennis van de CAD-engineer en de kennis die hem aangereikt is, bepalen het ontwerp en de aanmaaktijd van de benodigde onderdelen. Dit zorgt immers voor het aantal rendabele uren van het ontwerp.

CAD-engineers bepalen in grote lijnen doorlooptijden van CAM-engineers. Een CAD-engineer bepaalt immers de puzzeluren van de CAM-engineer. De CAD-engineer zou ervoor moeten zorgen dat de CAM-engineer zijn tijd besteedt aan het CAM-programma.

CAD-software is eigenlijk de grote veroorzaker van het tekort aan CAM-uren. Een CAD-engineer bepaalt uiteindelijk ook het aantal spindeluren in de fabriek.

De CAM-engineer haalt de benodigde data uit de CAM-software. Vanuit een door de klant geleverde STEP-file kan het model ingelezen worden in de CAM-software. Nu kan het programmeren beginnen. De CAM-engineer kiest de opspanning, de gereedschappen en de freesstrategie en bijbehorende data.

Doorlooptijden en kostprijzen

Helaas is een 3D-ontwerp vaak niet geschikt om zonder interventie met een CAD-programma te gaan bewerken. Toleranties, opbouwmaten, oppervlaktebehandelingen en dubbele maatvoering van het ontwerp geven uiteindelijk geen meerwaarde tijdens het CAM-traject.

Soms blijkt, als het ontwerp klaar is, dat het product gewoon niet is te produceren. Dan moet de CAM-engineer tijdens het programmeren de problemen opvangen. Dat kost nodeloos veel tijd; tijd die hij beter kan besteden aan het aanmaken van een geschikt programma.

Doorlooptijden en kostprijzen voor de aanmaak van onderdelen kunnen dus alleen teruggebracht worden, door in het voortraject de zaken al anders aan te pakken. Door al in een vroeg stadium rekening te houden met deze variabelen, kan in het CAM-traject en het verdere vervolgtraject heel veel ellende bespaard worden.

Juiste CAD-gegevens nodig

Met een goed ontworpen CAM-model, op basis van de juiste digitale CAD-gegevens, waarbij dus ook gelet wordt op het verlagen van doorlooptijden en kostprijzen, kan een digitale realtime fabriek nog efficiënter worden. Pas dan is sprake van een ware smart industrie omgeving.

Een goed ontworpen 3D CAD-model zorgt dus voor een onbezorgde verdere digitalisering, in een Industrie 4.0-omgeving, met snelle doorlooptijden en een goedkoper product. Oftewel de volledige controle over het ontwerp en maakproces van het betreffende onderdeel.”(2 januari 2019)

Wat vindt u?

CAD-software moet meer rekening houden met variabelen als doorlooptijden en kostprijzen

Reageer hieronderop CAD-specialist Carlo van Berlo

Trefwoorden: CAD, CAD/CAM
deel